Dyskretni

Profesjonalni

Skuteczni

agencja detektywistyczna poznań

Przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych spisujemy umowę, w której określamy przewidywane koszty. Każdorazowo po zakończeniu prac nad zleceniem każdy Klient otrzymuje końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem dokumentującym ustalony stan faktyczny (zdjęcia, nagrania video, komentarz).

Nasze sprawozdanie ma moc prawną i może zostać wykorzystane jako materiał dowodowy przed sądem.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, Dz. U. z 2002 r., Nr 12, poz. 110 ze zm.

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej